Yhteystiedot

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön jul­kai­su­ja 2016:5

ISSN 1797-9854 (verk­ko­jul­kai­su)
ISBN 978-952-00-3782-6 (Zine)

Hel­sin­ki 2016

stm.fi

Pu­he­lin: 0295 16001 (Val­ti­o­neu­vos­ton vaih­de)
Pos­ti­o­soi­te: PL 33, 00023 Val­ti­o­neu­vos­to
Käyn­ti­o­soi­te: Meri­tul­lin­katu 8, 00170 Hel­sin­ki

Di­gi­ta­li­saa­tio ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin tu­ke­naSo­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön di­gi­ta­li­saa­ti­o­lin­jauk­set 20255.9.2016