Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen: Perhekeskustoimintamalli

Mar­jaa­na Pel­ko­nen/STM, mar­jaa­na.pel­ko­nen@stm.fi

Arja Hast­rup/THL, arja.hast­rup@thl.fi

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu­jen ver­kos­toi­mi­nen - Per­he­kes­kus­toi­min­ta­mal­liSuun­ni­tel­ma kan­sal­li­sen ja maa­kun­nal­li­sen toi­meen­pa­non tu­ek­si (pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma)28.9.2016